BIDSF D3.1A – DEMONTÁŽ A DEMOLÁCIA VONKAJŠÍCH OBJEKTOV JE V1 – 1. ETAPA