Rekonštrukcia kolkárne, Park Topoľčianky (Národná kultúrna pamiatka) 

Fotky aktuálneho stavu

Návrh