Rekonštrukcia kolkárne, Park Topoľčianky (Národná kultúrna pamiatka) 
Sem vložte podnadpis

Fotky aktuálneho stavu

Návrh