Rekonštrukcia Kostolu Sv.Martina, Martin nad Žitavou (Národná kultúrna pamiatka)