Obnova chráneného historického parku Topoľčianky

Fotky aktuálneho stavu:

Návrh: